• StatusNot Verified
  • Form of BusinessCompany

Business Description

Poszczególni adwokaci i aplikanci adwokaccy Kancelarii Adwokata Sławomira Izydorczyka zajmują się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym tych dotyczących separacji, władzy rodzicielskiej, alimentów, zniesienia współwłasności majątkowej oraz podziału majątku. Ponadto Kancelaria specjalizuje się w sprawach cywilnych z zakresu zasiedzenia, uwłaszczenia, eksmisji, naruszenia posiadania oraz z zakresu prawa zobowiązaniowego, spadku jego działu oraz postępowań dotyczących zachowku.

Posiadamy szerokie doświadczenie w sprawach karnych, w tym przestępstw przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu oraz wolności seksualnej. Często reprezentujemy naszych klientów w sprawach narkotykowych a ponadto w sprawach dotyczących naruszeń norm bezpieczeństwa publicznego. Prawo karne wykonawcze również nie jest nam obce. Założyciel Kancelarii jest pasjonatem prawa podatkowego, w tym prawa karnego skarbowego oraz prawa dewizowego.

Wyspecjalizowany dział Kancelarii prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego oraz obsługuje przedsiębiorców w różnych postępowaniach, w tym postępowaniach administracyjnych, dotyczących uzyskania zezwoleń, koncesji oraz licencji.

See more
Kancelaria Adwokacka Sławomir Izydorczyk was registered on BitcoinWide as one that accept cryptocurrency on January2022. Looking for other Law firm where you can pay with cryptocurrency? 

All Categories

We use cookies to make your browsing experience better. See how exactly.