• Form of BusinessCompany

Spotrebiteľský Klub je dobrovoľnou, nezávislou, nepolitickou a neideologickou členskou organizáciou Spotrebiteľského Centra založenou na princípoch slušnosti, solidarity a občianskej participácie za účelom združovania sa spotrebiteľov a kolektívneho uplatňovania ich právnych a ekonomických záujmov.

Našim cieľom je budovať a podporovať komunitu aktívnych spotrebiteľov ako aj záujemcov o ochranu svojich spotrebiteľských práv a záujmov.

Získate jedinečné poradenské služby od špecialistov v danej oblasti a profesionálnu pomoc vždy keď to budete potrebovať.

Svojim členstvom nie len získate ale aj podporíte činnosť spotrebiteľských organizácii, ktorých služby sprostredkovávame.

See more

Spotrebiteľský Klub

Non-profit organization

We use cookies to make your browsing experience better. See how exactly.