Spotrebiteľský Klub

Non-profit organization

Spotrebiteľský Klub accepts

Contact Information

  • Form of BusinessCompany

Spotrebiteľský Klub Description

Spotrebiteľský Klub je dobrovoľnou, nezávislou, nepolitickou a neideologickou členskou organizáciou Spotrebiteľského Centra založenou na princípoch slušnosti, solidarity a občianskej participácie za účelom združovania sa spotrebiteľov a kolektívneho uplatňovania ich právnych a ekonomických záujmov.

Našim cieľom je budovať a podporovať komunitu aktívnych spotrebiteľov ako aj záujemcov o ochranu svojich spotrebiteľských práv a záujmov.

Získate jedinečné poradenské služby od špecialistov v danej oblasti a profesionálnu pomoc vždy keď to budete potrebovať.

Svojim členstvom nie len získate ale aj podporíte činnosť spotrebiteľských organizácii, ktorých služby sprostredkovávame.

See more
Spotrebiteľský Klub was registered on BitcoinWide as one that accept cryptocurrency on September,2020. Looking for other Non-profit organization where you can pay with cryptocurrency? Find now.
BitcoinWide recommendations:

We use cookies to make your browsing experience better. See how exactly.